Schematerapi

Lev som du vill- inte som du lärt dig...
Upplever du att du upprepar samma negativa livsmönster...
Är du rädd att inte bli omtyckt om du visar vem du verkligen är?
Känner du dig ofta otillräklig i jämförelse med andra?
Tänker du mer på andras behov än dina egna?
Känner du igen dig i någon av frågeställningarna är kanske schematerapi något för dig.Schematerapi är en KBT medtod utvecklad av Jeffret Young, som utgår från kognitiva scheman eller betéendemönster som påverkar vårt liv på ett negativt sätt.


Under schematerapin kartlägger terapeut och klient tillsammans ohjälpsamma scheman och omformulerar dem.
Bakom schematerapin ligger många års forsking. Detta är en metod som från början togs fram för behandling av borderline och narcisistisk personlighetsstörning men som har visat sig vara mycket effektiv i ett flertal olika problematiker.