LIFO

LIFO metoden utveckades av Dr Stuart Atkins och är ett resultat av hans mångåriga forskning och erfarenhet inom Beteendevetenskapen.

Programmet är en unik kombination av organisations- och klientrådgivning som tar hänsyn till gruppdynamik och personliga behov av självförverkligande.

Lifo utgår från fyra fönster mot världen som vi alla har en unik kombination av.  Lifo mäter hur du fungerar i gynsamma miljöer men även i ogynsamma. Trots att det bara finns fyra fönster finns det mer är 22000 unika kombinationer av dessa.


Lifo hjälper dig att mer effektivt hantera problem och stressiga situationer i relationer mellan en eller flera individer.


LIFO lämpar sig utmärkt som halvdagsseminarium att starta upp en Kick off på när du vill svetsa samman din personalgrupp eller för att vända en negativt arbetsklimat.
Stödjande/lojal

Analytisk/ återhållsam

Optimistiskt/ social

Påverkaande/

Resultatinriktad