för organisationer inom vårdsektorn

 KBT Blekinge står även till tjänst med....

 

Handledning och utbildning av personalgrupper.

Gruppterapi på plats för era klienter

temagrupper

Riktade insatser utifrån behov, exv problem i personalgrupper