KBT

 

KBT är ett paraplybegrepp som innefattar många olika terapiformer och är under ständig utveckling. Under paraplyet finns bl.a schematerapi, ACT och DBT. Det gemensamma för allt som ingår i begreppet KBT är att det ska vara forskningsbaserat. KBT är en samansatt terapiform där B kommer från beteendeforskning/ inlärningspsykoligi och K kommer från Kognitivpsykologi/ psykodynamiskt. KBT har även rötter i den gamla grekiska filosofin och sokrates.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KBT är ett resultat av många års forskning för att finna en effektiv metod att hjälpa människor på. Behandlingsteknikerna anpassas efter varje individs unika behov. Var fokus läggs i terapin beror på klientens behov.

 

Genom att förändra sina tanke- och beteendemönster kan man uppnå förändring och öka livskvaliteten.

 

 

Varje session varar 45 minuter och det vanligaste är att man träffas 1 gång i veckan men upplägget kan variera beroende på behov och livssituation. Mellan sessionerna är det vanligt att man arbetar med hemuppgifter för att terapin ska bli så effektiv som möjligt.


Den kognitiva sårbarhetsmodellen

Varför vi mår som vi gör och upprepar beteendemönster som inte är hjälpsamma för oss beror på en kombination av olika faktorer.

Kognitiva scheman kan ses som fördomar om oss själva. dessa påverkar våra livsregler och automatiska tankar.