Vad är KBT

KBT Blekinge

KBT Blekinge

- Samtal för förändring

Vad är KBT?

KBT är ett paraplybegrepp som innefattar många olika terapiformer och är under ständig utveckling. Under paraplyet finns bl.a schematerapi, ACT och DBT.

KBT är i dag ett resultat av många års forskning för att finna en effektiv metod att hjälpa människor på. Ofta är fokus i terapin på att hitta problemlösningar och åtgärder i nuet men vid behov finns även möjligheter att arbeta med bakomliggande faktorer.

 

Genom att lära sig hantera tankar och känslor kan alla uppnå en förändring i sitt liv. Terapin är ofta kortvarig (15-20 sessioner) och varje session varar 45 minuter. Det vanligaste är att man träffas 1 ggr i veckan men upplägget kan variera beroende på behov och livssituation. Mellan sessionerna är det vanligt att man arbetar med hemuppgifter för att terapin ska bli så effektiv som möjligt.