Förtroendefullt samarbete

Förtroendefull samarbete- Radical colaboration bygger på Will Schutz Firo-teori från The Humen Element den s.k. Harvad- metoden. Ingen når i dag framgång utan att lyckas forma alianser och samarbeten. För att ha en framgångsrik samarbetsrelation krävs att kunna hantera konflikter på ett sätt som stödjer relationen och inte underminerar den.

Förtroendefullt samarbete är ett utvecklingsprogram som ges under ett 3 dagars suminarium. under seminariumet får deltagarna träna på 5 grundläggande färdigheter genom praktikfall, simuleringar, miniföreläsningar, självsattningsinstrument, förberedelse individuellt och i grupp samt gruppdiskutioner.

förtroendefullt samarbete lämpar sig mycket bra för interna företagsseminarium.

 

 

 

 

Deltagarna i programmet får:

  • Kunskap om vad som skapar och stödjer ett långsiktigt klimat av förtroende.
  • Insikt om dynamiken och vad som händer i mellanmänski´liga relationer, speciellt i konfliktsituationer.
  • Ökad förmåga att förebygga konflikter.
  • Ökad insikt om egna attityder och beteenden i konfliktsituationer.
  • Träning att föra goda samtal.
  • Träningatt förhandla i olika intessekonflikter.
  • Träning i konflikthantering.
  • Tillgång till en metod att använda direkt.