för organisationer inom vårdsektorn

 KBT Blekinge står även till tjänst med....

 

  • Handledning och utbildning av personalgrupper.
  • Gruppterapi på plats för era klienter
  • temagrupper
  • Riktade insatser utifrån behov, exv problem i personalgrupper