Radical collaboration

Radical Collaboration


Förtroendefull samarbete- Radical collaboration bygger på Will Schultz Firo-teori från The Humen Element den s.k. Harvad- metoden. Ingen når i dag framgång utan att lyckas forma allianser och samarbeten. För att ha en framgångsrik samarbetsrelation krävs att kunna hantera konflikter på ett sätt som stödjer relationen och inte underminerar den.


Förtroendefullt samarbete är ett utvecklingsprogram som ges under ett 3 dagars seminarium. under seminariumet får deltagarna träna på 5 grundläggande färdigheter genom praktikfall, simuleringar, miniföreläsningar och självskattningsinstrument.

Förtroendefullt samarbete lämpar sig mycket bra för interna företagsseminarium.


Deltagarna i programmet får:


Kunskap om vad som skapar och stödjer ett långsiktigt klimat av förtroende.

Insikt om dynamiken och vad som händer i mellanmänskliga relationer, speciellt i konfliktsituationer.

Ökad förmåga att förebygga konflikter.

Ökad insikt om egna attityder och beteenden i konfliktsituationer.

Träning att föra goda samtal.

Träning i att förhandla i olika intessekonflikter.

Träning i konflikthantering.

Tillgång till en metod att använda direkt.Röd Zon

 • Ser andra som motståndare
 • Kortsiktigt tänkande
 • Försvarsinriktad
 • Försöker vinna
 • Tänker bara på sig själv
 • Känns som man deltar i ett krig
 • Rigid


Grön Zon

 • Samarbetsvillig
 • Långsiktigt tänkande
 • Eftersträvar förståelse
 • Eftersträvar ömsesidiga fördelar
 • Ser andra som partners
 • Söker lösningar
 • Flexibel